skip to Main Content

Wanneer hebt u een preventiemedewerker nodig?

De Arbowet verplicht ieder bedrijf tot het aanstellen van minimaal één preventiemedewerker. Voor bedrijven met minder dan 25 werknemers geldt dat dit ook de werkgever zelf mag zijn, maar meestal neemt een medewerker deze taak op zich. U vraagt zich misschien af: Wat is de rol van deze medewerker binnen een effectief preventiebeleid? Over welke vaardigheden dient deze te beschikken? En hoe richt ik mijn organisatie hierop in? De RI&E Preventiemedewerker biedt uitkomst.

De preventiemedewerker waarborgt een veilige werkomgeving

VTA Nederland kan u helpen bij het opzetten van een effectief preventiebeleid. Hierbij heeft de preventiemedewerker de taak calamiteiten voor te blijven en preventief aan een veilige werkomgeving te werken. Belangrijke vaardigheden hierbij zijn:

  • communicatieve en sociale vaardigheden;
  • enige ICT-vaardigheden;
  • een coöperatieve instelling – samen kunnen we veel;
  • een natuurlijk bewustzijn van veiligheid.

Wij brengen in kaart hoeveel preventiemedewerkers uw organisatie nodig heeft om de veiligheid te optimaliseren met een RI&E Preventiemedewerker. We maken een plan van aanpak en kunnen een opleidingstraject verzorgen.