skip to Main Content

Bedrijfshulpverlening en het inrichten van de BHV-organisatie

Elk bedrijf is verplicht een RI&E te hebben, waarin de risico’s bedrijfs- en personeelsbreed beschreven staan. De bedrijfshulpverlening (BHV) wordt ingeschakeld bij calamiteiten op het werk. Hierbij heeft ze  de taak heeft om werknemers en derden in veiligheid te brengen en/of eerste hulp te verlenen. Om dit goed te kunnen doen, is een goede inrichting van de BHV-organisatie een vereiste.

Opzetten van de BHV-organisatie

Uw BHV-organisatie gebruikt de RI&E als leidraad om de BHV-functie op juiste wijze te kunnen uitvoeren. En daaraan ligt een keur aan taken te grondslag, waaronder:

  • regelmatig overleg;
  • het regelmatig organiseren van oefeningen en
  • het registreren van incidenten.

De BHV-organisatie inrichten of opzetten kunt u zelf doen, maar wij kunnen u ook assisteren bij de inrichting van de BHV-organisatie. Vanuit veiligheidskundig oogpunt komen wij immers dagelijks in aanraking met risico’s bij bedrijven. Hierdoor hebben wij een brede scope op zeer uiteenlopende mogelijke risicosituaties. Samen met u kijken we naar de mate waarin ondersteuning gewenst is. Dit kan van A tot Z zijn, maar dit kan ook inhouden dat wij bijvoorbeeld eens per kwartaal meevergaderen tijdens het BHV-overleg en hierbij richting geven. Tevens kunnen wij assisteren tijdens de oefening van totaalontruimingen of het organiseren van bijvoorbeeld verrassingsincidenten met of zonder Lotus-slachtoffers (personen die zijn opgeleid om een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw uit te beelden) – alles zoveel mogelijk afgestemd op uw specifieke wens en bedrijfssituatie.