skip to Main Content

Functie RI&E

Op basis van Artikel 5 van de Arbowet brengen wij met de brede, algemene RI&E onder meer risicovolle taken en functies binnen uw bedrijf in kaart. De Functie RI&E gaat echter dieper dan deze brede RI&E. Wij stellen van expliciete taken en functies binnen uw organisatie de specifieke risico’s en de mogelijke effecten daarvan vast. En we geven een overzicht van de te nemen maatregelen om deze taak- en functiegerelateerde risico’s te minimaliseren.

Voor wie is de Functie RI&E verplicht?

Het opstellen van een Functie RI&E voor alle risicovolle functies is verplicht voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze RI&E geeft de risico’s weer van de standaardtaken die bij een specifieke taak of functie horen. Voor het inventariseren hiervan voert VTA Nederland gesprekken met de P&O-/HR-functionaris, leidinggevende en de medewerker die de betreffende risicovolle taak en/of functie uitvoert. Betreft de Functie RI&E ook bepaalde projectmatige taken, dan kunnen wij desgewenst deelnemen aan projectbesprekingen om risico’s in kaart te brengen.

Betrokkenheid medewerkers bij Functie RI&E

Om de individuele bewustwording en het draagvlak binnen uw organisatie te vergroten kunnen wij uw medewerkers intensief betrekken bij het complete Functie RI&E-traject. Zo krijgen zij inzicht in de mogelijke risico’s en raken ze vertrouwd met te nemen maatregelen.