skip to Main Content

RI&E Fysieke Belasting

Hoe voert VTA Nederland een verdiepende RI&E Fysieke Belasting uit? Onder fysieke belasting verstaan we de lichamelijke belasting door te zwaar tillen, trekken, sjouwen en heffen, maar ook het werken in een ongunstige houding of in een ongunstig klimaat. We brengen voor u de werkzaamheden en werkplekken waar mogelijk sprake is van een te grote fysieke belasting in kaart. De situaties met de grootste risico’s ondersteunen we met foto’s of video en met behulp van de NIOSH-rekenmethode beoordeeld.

Verbeterplan na RI&E Fysieke Belasting 

Aan de hand van de uitkomsten van de RI&E stellen we een prioriteitenlijst op. Deze vormt de basis voor een concreet voorstel, waarmee u direct aan de slag kunt met verbeteringen op veelal technisch, logistiek of organisatorisch gebied. Indien u dat wenst, verzorgen wij aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld op ergonomisch vlak, of trajecttraining.