skip to Main Content

RI&E Werken op Hoogte

Er bestaan meerdere definities van werken op hoogte. U hebt hiermee bijvoorbeeld te maken bij werkzaamheden met hoogwerkers en schachtliften, dakwerkzaamheden, leidingbruggen en dergelijke. Er bestaan ook verschillende soorten risico’s bij werken op hoogte, zoals: het vallen door een opening van de werkvloer; het vallen van hoogte of een langere vluchtroute bij calamiteiten. Op een werkplek waar het risico bestaat om 2,5 meter of meer te vallen, is in ieder geval sprake van valgevaar met mogelijk fatale gevolgen. Maar ook bij werkzaamheden op lagere hoogte moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om de kans op vallen te minimaliseren. Hoe doet u dat? De RI&E Werken op Hoogte biedt inzicht.

Inzicht met de RI&E: veilig werken op hoogte

Tijdens een verdiepende RI&E inventariseren wij binnen uw organisatie de werkplekken en/of werkzaamheden waarbij het gevaar van hoogte relevant is. Door onze kennis en ervaring kunnen wij u in de meeste situaties een concreet voorstel doen om het risico van werken op hoogte te verminderen of geheel weg te nemen. Daarmee maken we veilig werken op hoogte realiseerbaar. Dit advies omvat veelal zaken als:

  • technische maatregelen;
  • werkvergunning – procedure;
  • logistiek;
  • toepassing hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • praktijktrainingen.