skip to Main Content

Werkvergunning

Bij de meeste bedrijven zijn er wel afspraken gemaakt over het veilig werken door derden en door eigen medewerkers van bijvoorbeeld de Technische Dienst. De organisatie rondom veilig werken verschilt echter vaak per bedrijf. Te denken valt bijvoorbeeld aan de bijbehorende formulierenstroom en de naleving van afspraken. Het is belangrijk hier eenheid en duidelijkheid in te scheppen. Dit kan door middel van een procedure werkvergunning op te stellen. Hiermee waarborgt u de veiligheid van uw eigen medewerkers en derden.

Opstellen van een heldere procedure werkvergunning

Goed communiceren over veiligheid blijkt in de praktijk echter moeilijker dan gedacht. Een uitgesproken boodschap kan anders worden opgevat dan bedoeld. Ditzelfde geldt voor een geschreven boodschap. Taal, cultuur en opleidingsniveau zijn belangrijke aspecten die het verschil kunnen maken tussen een verzonden boodschap en een werkelijk ontvangen boodschap. De organisatie rondom de werkvergunning vraagt dan ook om maatwerk. Een RI&E Werkvergunning biedt goed inzicht in de huidige situatie en de verbeterpunten. VTA Nederland kan u helpen uw boodschappen duidelijk te verzenden en goed te laten ontvangen. Met de juiste afstemming op de taal en cultuur binnen uw bedrijf. Met een heldere procedure werkvergunning (organisatie, formulieren, scholing en instructie) is miscommunicatie binnen uw organisatie verleden tijd.