skip to Main Content

Managementsystemen voor betere veiligheid en gezondheid

Voor het maken van verantwoord beleid op het gebied van veiligheid (onder andere explosieveiligheidATEX, brandveiligheid) en gezondheid is goed management van levensbelang. U volgt daarbij de richtlijnen van de Arbowet en andere wettelijke voorschriften en normen. Maar hoe houdt u het overzicht? Voor het in kaart brengen van uw bedrijfssituatie en het implementeren van de nodige maatregelen is het handig als u kunt terugvallen op een uitgekiend managementsysteem. Wat zijn de voorwaarden voor een dergelijk riskmanagementsysteem? Hoe gebruikt u het efficiënt in de praktijk? En hoe komt u tot een gedegen crisismanagementbeleid?

Opzet en implementatie van uw managementsysteem

VTA Nederland heeft ervaring met verschillende managementsystemen en kan u uitstekend ondersteunen bij de opzet ervan. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld begeleiden op de weg naar VCA-certificering of bij de implementatie van de OHSAS 18001-norm. Maar wij kunnen ook uw crisismanagementbeleid helpen opzetten of u ondersteunen bij het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.