skip to Main Content

OHSAS 18001: trajectbegeleiding voor OHSAS 18001-certificaat

OHSAS staat voor Occupational Health and Safety Assessment Series. De OHSAS 18001-norm ondersteunt het veiligheidsbeleid en managementsysteem dat gericht is op bedrijfsrisico’s en de beheersmaatregelen. Ze sluit aan op andere normen, zoals ISO 9001 en ISO 14001. Hierdoor kunt u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem beheersen. VTA Nederland adviseert en ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van het OHSAS-traject.

Creëer met OHSAS 18001 een managementsysteem dat werkt op de werkvloer

Om te kunnen voldoen aan de OHSAS 18001-norm is het niet alleen belangrijk dat het veiligheidsbeleid op papier in orde is. U moet het veiligheidsbeleid ook succesvol implementeren op de werkvloer – daar waar de risico’s zich daadwerkelijk voordoen. Daarom werken wij intensief samen met uw organisatie, op zowel managementniveau als leidinggevend en uitvoerend niveau.