skip to Main Content

VTA Nederland & Advies

Veilig werken – het klinkt zo vanzelfsprekend en toch zijn de risico’s die u loopt vaak niet altijd even inzichtelijk. Die kunnen zich immers voordoen op verschillende gebieden, met kleine én grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan fysieke overbelasting, ongevallen door werken met machines of op hoogten, calamiteiten tijdens transport en explosiegevaar of brandgevaar in ATEX-omgevingen. Met meer dan 25 jaar ervaring kan VTA Nederland u deskundig adviseren over onder andere explosieveiligheid, machineveiligheid, werken met gevaarlijke stoffen en ATEX-certificering.

Advies van explosieveiligheid tot volledig risicomanagement

Hoe kunt u de kwaliteit van uw risicomanagement optimaliseren, en risico’s minimaliseren of geheel wegnemen? Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengen we voor u de actuele situatie in kaart: wat gaat goed en welke punten vragen aandacht? U krijgt van ons een oplossingsgericht advies om de veiligheid beter te kunnen borgen.

Trajectbegeleiding

Ook tijdens de implementatiefase kunnen wij u ondersteunen en adviseren, onder meer met onze trainingen en certificeringsmogelijkheden. Kijk voor de mogelijkheden bij Training.