skip to Main Content

Machineveiligheid: RI&E, CE-markering, noodstopzonering en LOTOTO

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw mensen. Als uw werknemers binnen die werkomgeving gebruikmaken van machines brengt dat extra risico’s met zich mee. Of uw medewerkers de machines nu bouwen, ermee werken of er onderhoud aan plegen. Ongevallen door werken met machines kunnen grote gevolgen hebben. Machineveiligheid is daarom een essentieel onderdeel van uw arbobeleid, waarbij de Arbowet stelt dat zowel de werkgever als de werknemer hierbij zijn verantwoordelijkheid heeft.

Verantwoord werken met machines

Op welke wijze kunt u veilig werken met machines binnen uw organisatie inbedden? VTA Nederland maakt met een uitvoerige risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel de RI&E Machineveiligheid, graag samen met u en uw medewerkers de balans op. Hoe ziet het machinepark eruit? Voldoen alle machines aan de wettelijke normen en regelgeving? Zijn duidelijke bedieningsvoorschriften aanwezig? Hoe veilig is het werken met, het bouwen van of het uitvoeren van werkzaamheden aan deze – soms samengestelde – machines en installaties? Welke beveiligingsvoorzieningen zijn reeds getroffen? En welke maatregelen moet u nog nemen om risico’s verder te verkleinen of weg te nemen?

Na een grondige inventarisatie bieden wij u een stappenplan om de machineveiligheid van uw organisatie te verbeteren én op peil te houden. Wij kunnen u hierbij volledig begeleiden, van Lock Out, Tag Out & Try Out (LOTOTO) tot CE-markering. Door onze zitting in de NEN-machineveiligheidscommissie beschikken wij over de meeste actuele kennis van zaken.