skip to Main Content

Noodstopzonering

Tijdens een calamiteit moet u de complete productielijn direct kunnen stopzetten. Maar soms is het juist gewenst of noodzakelijk dat delen niet direct kunnen of mogen stoppen, afhankelijk van mogelijk persoonlijk letsel of financiële schade als gevolg van een directe stop. Welke noodstopvoorzieningen zijn daadwerkelijk nodig? En hoe implementeert u de noodprocedure binnen uw organisatie? Cruciale vragen die een gedegen risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maatwerkoplossing vereisen.

Noodstopknop

Tijdens de RI&E beoordelen we op welke plaatsen noodstopknoppen nodig zijn. Het is belangrijk te realiseren dat de noodstopknop een aanvullend veiligheidsmiddel is, naast de reguliere stopknop. Bij het plaatsen van de noodstopvoorziening moet de noodstopknop:

 • eenvoudig bereikbaar zijn;
 • eenvoudig te bedienen zijn;
 • zichzelf vergrendelen;
 • ter plaatse te herstellen zijn;
 • dominant zijn ten opzichte van alle mogelijke bedrijfsfuncties.

Noodstopcategorieën en aanbrengen noodstopzonering

Bij de beoordeling van de te plaatsen noodstopknoppen nemen we de volgende noodstopcategorieën in acht:

 • Stopcategorie 0: Dit is een niet-bestuurde stop. De elektrische voeding wordt direct afgeschakeld.
 • Stopcategorie 1: Dit is een bestuurde stop. De voeding van de machineaandrijving blijft aanwezig en wordt pas afgeschakeld op het moment de machine tot stilstand is gekomen.
 • Stopcategorie 2: Dit is een bestuurde stop. De voeding van de machineaandrijving blijft aanwezig, ook na het stoppen van de machine.

Door zonering kunnen we er vervolgens voor zorgen dat slechts een gedeelte van de productielijn tijdens een noodstop wordt uitgeschakeld. Aan het ontwerpen van noodstopzonering en het bepalen van de noodstopcategorie zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Het zoneren van noodstoptoestellen mag, mits:

 • de afscheiding duidelijk herkenbaar is;
 • de bediener bij het gebruik ervan geen afweging hoeft te maken over de gevolgen van het gebruik;
 • gevaarlijke bewegingen en processen op een geschikte wijze worden gestopt, zonder dat hierbij gevaren optreden en zonder tussenkomst van een persoon.

Voor het bepalen van de noodstopcomponenten, -categorie en -zonering baseren wij ons op de risicobeoordeling en de Safety Integrety Level (SIL)/Performance Level (PL)-risicograaf en -berekening. VTA Nederland kan in een vroegtijdig stadium van het engineeringsproces een Hazard and Operability (HAZOP)-analyse uitvoeren, de risicoanalyse verzorgen en samen met de leveranciers de deceleratietijd en het veiligheidsniveau (SIL/PL) bepalen.