skip to Main Content

Explosieveiligheid en brandveiligheid | ATEX

In bepaalde sectoren hebben bedrijven te maken met specifieke risico’s, zoals brandgevaar en explosiegevaar. Deze bedrijven dienen aan de ATEX (ATmospheres EXplosibles)-richtlijnen te voldoen. Dit zijn twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden, die de explosie- en brandveiligheid moeten waarborgen. ATEX 114 beschrijft de voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen of binnen zones waar stof- of gasexplosiegevaar aanwezig is. De richtlijn ATEX 153 geeft de minimumeisen aan waaraan de veiligheidsvoorschriften voor werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen moeten voldoen.

ATEX vraagt om RI&E explosieveiligheid

Om aan de eisen van de ATEX-richtlijnen te kunnen voldoen is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een voorwaarde. Wij kunnen deze voor u uitvoeren en kijken daarbij onder meer naar de volgende zaken:

  • Met welke explosieve stof(fen) heeft uw bedrijf te maken?
  • In welke zones komen deze stoffen voor?
  • Waardoor kunnen de stoffen worden ontstoken?
  • Zijn deze ontstekingsbronnen binnen de zones aanwezig?
  • Welke gevolgen kan het gevaar hebben?
  • Wat is de waarschijnlijkheid van het risico?
  • Welke preventiemogelijkheden zijn er?
  • Voldoet u aan de veiligheidswetten en -normen?

De bevindingen van de RI&E nemen we op in een plan om werknemers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ook de omgeving te beschermen. Deze rapportage heet het explosieveiligheidsdocument (EVD). Naast het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het EVD kan VTA Nederland hieraan gerelateerde trainingen verzorgen.