skip to Main Content

Explosieveiligheidsdocument | EVD

Wanneer moet u een explosieveiligheidsdocument opstellen? Als binnen uw bedrijf het risico op explosie, bijvoorbeeld binnen ATEX-zones, bestaat. In dit geval bent u verplicht tot een specifieke risico-inventarisatie die leidt tot het explosieveiligheidsdocument. Dit document wordt ook wel EVD genoemd. De wet stelt specifieke eisen aan het EVD, zowel ten aanzien van de inhoud als de wijze van onderzoek. Ook is de mate van deskundigheid van de onderzoeker van belang.

Eisen aan het explosieveiligheidsdocument

Het explosieveiligheidsdocument dient actueel te zijn en bevat:

 • de stofexplosie-eigenschappen van stoffen;
 • zoneringsinformatie;
 • zoneringstekeningen;
 • preventiemaatregelen ten aanzien van:
  • verspreiding stof;
  • ontsteking;
  • schade aan installatie en gebouw, persoonlijk letsel personeel;
 • instructies en opleidingen;
 • veiligheidsvoorschriften;
 • risicoanalyse en plan van aanpak;
 • overige organisatorische maatregelen;
 • advies/systemen om explosies (en gevolgen) te verminderen.

Als expert op het gebied van bedrijfsveiligheid leren we met diepgang over iedere relevante dimensie.

Een betrouwbare partner voor uw explosieveiligheidsdocument

VTA Nederland is expert op het gebied van explosieveiligheidsdocumenten en heeft er reeds meer dan honderd opgesteld. Deze zijn met name voltooid in de volgende branches waar kans op explosie is:

 • feed/graanverwerkende industrie;
 • diervoeding/mengvoeders;
 • food: zuivel, bakkerij en overige voedingsmiddelen (suikers, zetmeel, melk- en weipoeder);
 • biogasindustrie, waterschap;
 • afvalverwerking en recycling;
 • houtverwerking;
 • alcoholverwerkende industrie (ethanol, methanol en dergelijke);
 • acculaadruimte,- station, -punt;
 • machine- en apparatenbouw.

Wij kunnen zowel het gehele explosieveiligheidsdocument opstellen als een reeds bestaand EVD toetsen en zo nodig aanpassen.

EurATEX-certificaat bij uw explosieveiligheidsdocument

Wanneer wij voor u een EVD opstellen, krijgt u van ons een EurATEX-certificaat. Dit certificaat geeft aan dat uw bedrijf voldoet aan de minimumvoorschriften voor de verbetering van de gezondheidsbescherming en veiligheid van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. Bij VTA Nederland uit Duiven, in de buurt van Arnhem, bieden we ook andere diensten op het gebied van veiligheid aan. Bij ons kunt u terecht voor:

Neem contact met ons op voor uw EVD

VTA Nederland heeft al veel explosieveiligheidsdocumenten opgesteld voor opdrachtgevers in diverse branches. Het voltooien van een EVD naar de juiste richtlijnen is een ingewikkelde zaak die u het beste kunt overlaten aan een expert. Laat ons bedrijf dit daarom voor u uitvoeren. Neem snel contact met ons op voor een afspraak! U kunt bellen naar 0263705068 of stuur een e-mail naar info@VTA-nl.nl. Wij staan voor u klaar met het juiste advies.