skip to Main Content

Brandveiligheid

Een brand heeft vaak verwoestende gevolgen, zowel emotioneel als financieel. Meer dan de helft van de bedrijven die door een brand worden getroffen, gaat failliet. Temperatuur, hittestraling, vrijkomende schadelijke stoffen, rook en instortingsgevaar kunnen direct invloed hebben op de veiligheid van medewerkers. Daarom zijn aan brandveiligheid regels verbonden, welke beschreven zijn in het bouwbesluit 2012. Een bedrijfspand moet altijd aan deze regels voor brandveiligheid voldoen. Er zijn gebouwen met een verhoogd risico en ook de bedrijfsactiviteiten spelen een belangrijke rol bij het borgen van de veiligheid, denk bijvoorbeeld aan de verwerking van brandgevaarlijke stoffen, de aanwezigheid van explosiegevaar (ATEX) en dergelijke.

Brandveiligheid begint bij een juiste organisatie

U kunt de brandveiligheid van uw bedrijf verhogen door technische maatregelen, zoals goedwerkende branddetectie- en brandalarmapparatuur, kleine blusapparaten of sprinklers. Veiligheid begint echter bij een juiste organisatie! Denk bijvoorbeeld aan het niet opstapelen van brandbare spullen tegen de gevel of in vluchtroutes, en het dichthouden van branddeuren.

RI&E brandveiligheid

Wilt u weten hoe het met de brandveiligheid van uw organisatie gesteld is? En hoe u deze kunt optimaliseren? VTA Nederland kan voor u een brandveiligheidsrisico-inventarisatie verzorgen. Wij zetten de risico’s op het ontstaan van een brand – bijvoorbeeld door brandgevaarlijke werkzaamheden, installaties en brandgevaarlijke stoffen – op een rij. Daarnaast inventariseren wij vluchtroutes, inrichtingsmaterialen, wanden en deuren, blusmiddelen en brandveilig gebruik ervan. Tot slot geven wij een gedegen advies, gebaseerd op onze jarenlange ervaring en kennis, hoe u brandveiligheid – de bewustwording ervan, preventie en controle – succesvol in uw organisatie inbedt.