skip to Main Content

RI&E Gevaarlijke stoffen | TRA Gevaarlijke stoffen

De Arbowet verstaat onder gevaarlijke stoffen: chemische stoffen (ook in mengsels), brandstoffen, aardgas en lpg (vloeibaar gas). Maakt uw bedrijf tijdens het productieproces of nevenprocessen gebruik van gevaarlijke stoffen? Dan loopt u extra risico bij opslag, gebruik en transport. U dient dan aanvullende maatregelen te treffen om de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te houden om veilig te kunnen werken met gevaarlijke stoffen. Veel van deze maatregelen zijn vastgelegd binnen verschillende wettelijke voorschriften en normen. Om aan alle normen te voldoen, komt er heel wat op u af. VTA Nederland helpt u graag het overzicht te houden met een RI&E Gevaarlijke Stoffen.

Extra grip met de TRA Gevaarlijke Stoffen

Tijdens de RI&E Gevaarlijke Stoffen inventariseren we de aanwezige stoffen en ontstekingsmogelijkheden, omstandigheden en mogelijke situaties, en de mate van blootstelling en opslag. Daarnaast kijken we naar zaken als orde en netheid, correct gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, voorlichting en het bedrijfsnoodplan. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie wordt indien nodig uitgebreid met een taakrisicoanalyse (TRA Gevaarlijke Stoffen). Op basis van onze bevindingen voorzien wij u van een gedegen advies. Bijvoorbeeld op het gebied van GHS, PGS 15, ADR of een managementsysteem. Dit advies omvat praktische en betaalbare oplossingen, die ervoor zorgen dat uw bedrijf voldoet aan alle gestelde eisen ten aanzien van gevaarlijke stoffen – inpandig, buitenpandig én op de weg.