skip to Main Content

Globally Harmonised System (GHS): advies en implementatie

GHS, Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, staat voor de wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten. Dit wereldwijd uniforme systeem is ontwikkeld binnen de Verenigde Naties. Het is gebaseerd op bestaande systemen uit verschillende delen van de wereld. Ook binnen de Europese Unie heeft het GHS zijn weg gevonden. Inmiddels zijn veel Europese bedrijven volledig overgestapt naar dit systeem. VTA Nederland geeft advies en begeleiding bij de implementatie van GHS.

GHS: wat kunnen wij voor u betekenen?

Produceert uw bedrijf chemische stoffen of preparaten? Dan hebt u de belangrijkste zaken reeds doorgevoerd en voldoet uw etikettering aan alle voorschriften. Toch zouden we u van dienst kunnen zijn, indien:

  • er nog problemen zijn met toepassen van het GHS binnen uw bedrijf;
  • u op zoek bent naar een betrouwbare partner voor het beoordelen van nieuwe stoffen/preparaten binnen uw bedrijf;
  • u wilt laten doorrekenen op welke manier een wijziging in chemische samenstelling het uiteindelijke etiket zal beïnvloeden;
  • u andere vragen heeft over het GHS.

Verwerkt uw bedrijf chemische stoffen of preparaten? Of komen uw medewerkers regelmatig met dergelijke stoffen in contact tijdens bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden, productieactiviteiten of andere situaties? Ook dan helpen wij u graag met de volgende zaken voor een veilige werkomgeving:

  • medewerkers moeten etiketten kunnen beoordelen, zodat zij direct zien met wat voor een stof zij te maken hebben;
  • medewerkers moeten hun persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanpassen aan de stof waarmee zij werken, op basis van de beoordeling van het etiket;
  • medewerkers moeten weten op welke manier zij gemorst materiaal mogen en kunnen opruimen met een zo klein mogelijk risico voor de gezondheid.

Oefenen met realistische bedrijfssituaties

In onze adviezen combineren wij op praktische wijze het juist beoordelen van etiketten met alle risico’s en oplossingen die hiermee samenhangen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, het maken van instructiekaarten en dergelijke. Om dit goed in uw gehele organisatie te implementeren, bieden wij onder andere in-companytrainingen, waarbij wij gebruikmaken van praktijkvoorbeelden van verschillende bedrijfssituaties.