skip to Main Content

ADR: RI&E, advies, implementatie, training en certificering

Bij wegvervoer van gevaarlijke stoffen dient men te voldoen aan de ADR-wetgeving (Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Deze wetgeving is ook van toepassing tijdens bijvoorbeeld het laden, lossen en vullen voorafgaand aan of aansluitend op het wegvervoer. Wilt u weten of uw organisatie voldoet aan de norm? Of hebt u medewerkers die u wilt laten scholen of certificeren? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag met RI&E, advies, implementatie en training

Wie moet beschikken over een ADR-certificaat?

Vrachtwagenchauffeurs die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten in het bezit zijn van een ADR-certificaat. Daarnaast dienen ook andere betrokkenen, zoals magazijnpersoneel, een opleiding te hebben gevolgd die direct gerelateerd is aan het werken met gevaarlijke stoffen zoals dat in de praktijk voorkomt.