skip to Main Content

Download:

Annuleringsvoorwaarden in pdf format

Annuleringsvoorwaarden Projectbureau Opleiding en Advies B.V.

 

De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door Projectbureau Opleiding en Advies (hierna te noemen Projectbureau) worden uitgevoerd. Projectbureau gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een opleiding van het Projectbureau, houdt dit in dat er een deelnameplaats voor u wordt vrijgehouden, er kosten worden gemaakt en dat u zich heeft verplicht de deelnamekosten voor deze opleiding te betalen.

a. Bij annulering van de inschrijving tot drie weken (15 werkdagen) vóór de startdatum van de opleiding worden 10 procent van de deelnamekosten en € 25 administratiekosten in rekening gebracht dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort met inhouding van 10 procent van de deelnamekosten en € 25 administratiekosten.

b. Bij annulering van de inschrijving tussen drie en één we(e)k(en) (15 tot vijf werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit worden 50 procent van de deelnamekosten en € 25 administratiekosten in rekening gebracht dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort met inhouding van 50 procent van de deelnamekosten en € 25 administratiekosten.

c. Bij annulering van de inschrijving minder dan een week (minder dan vijf werkdagen) vóór de startdatum van de opleiding wordt het volledige bedrag aan deelnamekosten in rekening gebracht dan wel heeft u geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.

d. Wanneer u verhinderd bent om op de overeengekomen datum aan de opleiding deel te nemen, kunt u uw inschrijving laten verplaatsen naar een zelfde opleiding met een latere startdatum. Het wijzigen van de inschrijving is mogelijk tot drie weken (15 werkdagen) vóór de startdatum van de opleiding. De administratiekosten van deze wijziging zijn € 25. Verplaatsing van deelname naar een zelfde opleiding met een latere startdatum is alleen mogelijk wanneer er voor die activiteit nog deelnameplaatsen vrij zijn. Indien aan de opleiding met de latere startdatum een hogere deelnemersprijs is verbonden, dan wordt de prijsverhoging aan u doorberekend.

e. Wanneer u verhinderd bent om zelf aan de overeengekomen opleiding deel te nemen, bestaat de mogelijkheid een bij de opleiding passende vervanger in uw plaats deel te laten nemen. U dient deze vervanging tot uiterlijk 24 uur vóór de bijeenkomst door te e-mailen naar info@projectbureau.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van de opleiding, de startdatum, uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen en zijn/haar e-mailadres. Er wordt voor de vervanging € 25 administratiekosten in rekening gebracht. Binnen 24 uur vóór aanvang van de opleiding geldt deze regeling niet meer.

f. U kunt alleen schriftelijk (of per e-mail of fax) annuleren of de inschrijving wijzigen.
g. Vermeld in uw bericht uw naam, de naam van uw organisatie en de titel en startdatum van de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld.

h. De algemene voorwaarden van het Projectbureau en bovenstaande aanvullende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die het Projectbureau organiseert.  Het Projectbureau gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.