skip to Main Content

Human safety binnen ATEX-zones

Bedrijven met ATEX-gezoneerde gebieden dienen extra aandacht te besteden aan de werkomstandigheden van hun medewerkers en de persoonlijke veiligheid, ofwel aan human safety. Hebt u alle risico’s binnen de ATEX-gezoneerde gebieden in uw bedrijf al grondig geïnventariseerd? En weet u welke maatregelen u moet treffen om ervoor te zorgen dat uw mensen zo min mogelijk gevaar lopen?

Vergroot werkveiligheid in ATEX-zones: plan van aanpak

Onze veiligheidsdeskundigen hebben vergaande kennis en ervaring op het gebied van veiligheidskunde (Arbo) en explosieveiligheid (ATEX). Zij kunnen u een objectieve en specialistische beoordeling geven over de persoonlijke veiligheid binnen ATEX-gezoneerd gebied: Hoe is de huidige stand van zaken? Wat is goed geregeld en welke punten vragen om verbetering? Denk hierbij aan zaken als:

Werkzaamheden binnen de ATEX-zone

  • opstellen werkinstructies;
  • geven veiligheidscursus/-instructie.

Risico voor de mens door aangebrachte explosiebeveiligingen

  • detectie en blussen;
  • werkzaamheden in besloten ruimte met detectie/blussen.

Risico voor de mens door aangebrachte explosiedrukontlasting

  • veilige werkplek bij breekplaat en vlamdover.

Human safety ATEX maakt standaard onderdeel uit van ERAS® (Risk Assessment System).