skip to Main Content

ERAS - Risk Assessment System

VTA Nederland heeft software ontwikkeld, het ERAS® risk assessment system, waarmee u ATEX eenvoudig kunt beheersen, op ieder gewenst niveau:

  • per onderdeel van de installatie;
  • de gehele installatie;
  • het gehele proces;
  • bedrijfsbreed (bedrijfsstandaard);
  • branchebreed (branchestandaard).

Voor meerdere bedrijven, bedrijfstakken en branches zijn in ERAS® ATEX-bedrijfsstandaarden uitgewerkt, waarbij de volgende vijf zaken aan de orde komen.

1. Eigenschappen van de stof

Binnen het systeem zijn de eigenschappen van de stoffen direct beschikbaar (stoffenregister), op ieder gewenst niveau.

2. ATEX-zonering

Binnen ERAS® kunt u op ieder niveau een standaard ATEX-zonering vaststellen, waarna u deze in de praktijk uitvoert. Bij engineering van installaties brengen wij onze expertise in. Wij bepalen de ATEX-zone zowel inwendig als uitwendig van de installatie, en leggen de ATEX-zone van de procesinstallatie en van de ruimte/werkplek in een ATEX-rapportage vast. Desgewenst kunnen wij de ATEX-zonering ook uitwerken in ATEX-zoneringstekeningen.

3. Ontstekingsbron en explosierisico

Met de gegevens van de stoffen en de ATEX-zonering voert u de risicoanalyse van ontstekingsbronnen uit: de programmatuur van ERAS® berekent de grootte van het explosierisico.

4. Preventiemaatregelen

In ERAS® legt u ook vast wat de huidige beheersmaatregelen zijn. Samen met de risicoanalyse kan een plan van aanpak worden opgesteld.

5. Specifieke risico’s

VTA Nederland beschikt over grote expertise en heeft veel ervaring binnen Europa, vooral op het gebied van stofexplosie. Al ruim voor het van kracht worden van de ATEX-richtlijnen was VTA Nederland betrokken bij de totstandkoming van praktijkrichtlijnen en onderzoek voor graan-, diervoeder- , wei- en melkpoederverwerking, en houtindustrie. Door onze deskundigheid kunnen wij de Hazard and Operability (HAZOP)-study uitvoeren. Met ERAS® is dit mogelijk op ieder gewenst niveau: proces, installatie, bedrijf of branche.