skip to Main Content

EurATEX-certificaat

Samen met het Explosieveiligheidsdocument en het plan van aanpak geeft VTA Nederland een EurATEX-certificaat af. Dit is een verklaring voor de looptijd van 1 jaar, waarin wij aangeven dat de risico-inventarisatie van het Explosieveiligheidsdocument is opgesteld conform de richtlijnen van de Arbowet. U kunt het Explosieveiligheidsdocument en EurATEX-certificaat overleggen aan de verzekeraar, arbeidsinspectie en de lokale overheid.

Wanneer ontvangt u een EurATEX-certificaat?

Voor het afgeven van een Explosieveiligheidsdocument is het belangrijk dat dit voldoet aan enkele belangrijke eisen:

  • uitgevoerd door een Register Hoger Veiligheidskundige;
  • uitgevoerd door een expert op het gebied van ATEX;
  • beoordeling van ATEX-zone en ontstekingsbronnen conform actuele ATEX-wetgeving;
  • plan van aanpak opgesteld aan de hand van een risico-inventarisatie dan wel risicoanalyse.

Indien aan deze eisen is voldaan, kennen wij het EurATEX-certificaat toe.

Verlenging van uw EurATEX-certificaat

De afspraken die wij in het plan van aanpak vastleggen, bespreken we met de opdrachtgever. Daarbij bepaalt de opdrachtgever WAT de actie is, WIE de actie uitvoert en WANNEER. De opdrachtgever start met het uitvoeren van het plan van aanpak. Na een jaar voert VTA Nederland een audit uit en beoordeelt de inspecteur in hoeverre de afspraken uit het plan van aanpak zijn nagekomen.

Indien de inspecteur van VTA Nederland oordeelt dat het plan van aanpak voldoende wordt uitgevoerd, dan legt hij dit vast in een auditrapportage en wordt het EurATEX-certificaat met een jaar verlengd.

In de praktijk waarderen opdrachtgevers de jaarlijkse audit zeer. VTA Nederland fungeert zo als stok achter de deur om het (vaak moeizame) ATEX-traject goed uit te voeren.