skip to Main Content

Grondstoffenonderzoek naar stofexplosie-eigenschappen en praktijkproeven

Voor het beoordelen van ATEX-risico’s is inzicht in de exacte stofexplosie-eigenschappen van de stoffen die uw bedrijf verwerkt of die in uw productieproces voorkomen cruciaal. Deze kunnen onder verschillende omstandigheden (deeltjesgrootte, vochtigheid en dergelijke) heel divers zijn, evenals de explosierisico’s van mengels. De analyse van de in uw bedrijf aanwezige stoffen en mengels, en het kennen en vooral begrijpen van de stofexplosie-eigenschappen zijn de meest essentiële onderdelen van een ATEX-onderzoek.

Efficiënt en kosteneffectief ATEX-beleid

VTA Nederland heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van grondstoffenonderzoek en beschikt over een enorme kennisdatabase van stoffen en hun specifieke stofexplosie-eigenschappen. Daarnaast hebben wij een praktijkopstelling waar wij nieuwe stoffen of omstandigheden kunnen testen, maar wij kunnen uw stof(fen) ook bij een extern laboratium laten onderzoeken.

Onze technische achtergrond stelt ons in staat uw productieproces tot in detail onder de loep te nemen en direct de kritische punten op ATEX-gebied te herkennen. Hiermee gaan wij vervolgens samen met u aan de slag, met als doel de risico’s die voortvloeien uit de stofexplosie-eigenschappen geheel weg te nemen, te verminderen, dan wel de gevolgen in geval van een (gedeeltelijk) niet te voorkomen stofexplosie te beperken. Zo komen we samen u met tot een efficiënt en kosteneffectief ATEX-beleid, waarbij wij het volgende traject compleet voor u kunnen uitvoeren:

  • Het achterhalen, opvragen of door een praktijkproef bepalen dan wel inschatten van de stofexplosie-eigenschappen van uw stoffen.
  • Het aanbieden van uw stof voor betaalbare laboratoriumtests.
  • Het duiden van de vastgestelde stofexplosie-eigenschappen.
  • Het vaststellen van kritische onderdelen in uw productieproces aan de hand van de beschikbare stofexplosie-eigenschappen (maximale procestemperatuur, gebruik van materialen, stofexplosiedetectie en preventie) en het geven van een deskundig advies over oplossingen hiervoor.
  • Beoordelen van stofexplosie-eigenschappen van mengsels aan de hand van onze rekenmethode.

Ons advies inzake stofexplosie-eigenschappen is vaak onderdeel van een groter proces, namelijk het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument, kortweg EVD. Desgewenst kunnen wij dit advies ook los hiervan uitbrengen.