skip to Main Content

De markering CE voor machineveiligheid is verplicht om het veilig werken met machines te kunnen waarborgen. Maar wat houdt dit precies in? CE staat voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als: in overeenstemming met de Europese regelgeving. Het is een merkteken dat aangeeft dat een product voldoet aan de minimale eisen uit de diverse richtlijnen op het gebied van productveiligheid. Er zijn meerdere richtlijnen, zoals de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij bieden u advies aan over al de richtlijnen die belangrijk zijn voor de markering CE voor Machineveiligheid.

Wilt u meer advies over CE machineveiligheid?

Hoe u advies en toewijzing verkrijgt voor uw CE-markering Machineveiligheid

Het is sinds 1995 noodzakelijk om advies en markering te verzorgen omtrent CE machineveiligheid. Sinds deze eis van kracht is, wordt de markering in principe door de fabrikant aangebracht. Indien de machine van buiten de Europese Unie (EU) is geïmporteerd, wordt dit uitgevoerd door de importeur. Pas als de machine voldoet aan de in de Machinerichtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen mag de CE-markering worden aangebracht. Het kan voorkomen dat oude machines binnen uw machinepark niet beschikken over deze markering. Hoe krijgt u dat alsnog voor elkaar? En hoe zorgt u als fabrikant of importeur ervoor dat nieuwe of van buiten de EU geïmporteerde machines de CE-markering krijgen? Op dit gebied kunnen wij u advies en begeleiding aanbieden, waarna wij de markering aanbrengen voor uw CE machineveiligheid.

U kunt rekenen op ons advies voor uw CE-markering Machineveiligheid

De weg naar uw CE-markering telt verschillende stappen. VTA Nederland uit Duiven biedt u advies en complete begeleiding aan voor samengestelde machines en installaties. We assisteren u bij alle mogelijke stappen; van risicoanalyse tot uiteindelijke CE-markering. Hiervoor hanteren wij het ERAS® (Risk Assessment System), waarbij de volgende zaken aan de orde komen:

  • Nulmeting
  • Vaststellen van de systeemgrenzen en alle gebruiksvarianten
  • Risicobeoordeling
  • Gebruikershandleiding
  • Technisch constructiedossier
  • Verklaring van overeenstemming volgens bijlage IIA of IIB

Als ons advies correct is opgevolgd en aan alle eisen is voldaan, brengen wij voor u de markering Ce Machineveiligheid aan. Naast CE-markeringen beschikken wij over een breed aanbod trainingen en cursussen met relevante certificeringen. Ook stellen we uw explosieveiligheidsdocument op. Hieronder leest u enkele voorbeelden uit ons aanbod:

Vraag ons om advies

Wij assisteren u met advies en het aanbrengen van uw CE-markering Machineveiligheid. Heeft u behoefte aan meer informatie over ons en onze werkwijze? Wij vertellen u graag meer. Neem hiervoor contact met ons op. VTA Nederland helpt u bij al uw certificeringen en trainingen op het gebied van bedrijfsveiligheid.