skip to Main Content

LOTOTO | Lock Out,Tag Out & Try Out

Lock Out, Tag Out & Try Out, kortweg LOTOTO, is een methode om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen tijdens werkzaamheden aan machines en installaties. LOTOTO staat voor:

  • Lock out – blokkeren: machines en installaties uitschakelen bij (onderhouds)werkzaamheden, zodanig dat anderen die installatie niet meer kunnen inschakelen.
  • Tag out – markeren: signaleren door middel van waarschuwingsbordjes (tags) die aangeven dat er werkzaamheden plaatsvinden, wie deze werkzaamheden uitvoert en voor welke duur.
  • Try out – controleren: het controleren of de gevarenbron daadwerkelijk is veiliggesteld.

De methode heeft als doel te voorkomen dat installatieonderdelen onbedoeld in werking kunnen worden gezet terwijl medewerkers werkzaamheden uitvoeren aan de installatie.

Opstellen en implementeren van de LOTOTO-procedure

Het opstellen van een degelijke LOTOTO-procedure vereist veel kennis van en ervaring met de risico’s van (onderhouds)werkzaamheden aan machines en installaties. Met meer dan 25 jaar ervaring in uiteenlopende branches kunnen wij u kundig begeleiden. Samen met uw mensen doorlopen we het complete LOTOTO-traject en implementeren we de procedure succesvol binnen uw organisatie. Daarbij doorlopen we de volgende stappen:

  • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • opstellen procedure;
  • opstellen werkinstructie;
  • gap-analyse (welke LOTOTO-middelen en -voorzieningen zijn nodig, welke zijn aanwezig en welke ontbreken nog);
  • eventuele integratie met werkvergunningen en overige interne procedures.

Desgewenst verzorgen wij praktijktrainingen en workshops, zowel in-company met uw eigen installaties en LOTOTO-middelen als op onze trainingslocatie in Duiven.