skip to Main Content

ATEX 153-Basis 2

Medewerkers moeten veilig en gezond kunnen werken in omgevingen met explosiegevaar. Om deze veiligheid te borgen, moeten installaties volgens de Arbowet aan de ATEX-richtlijn voldoen. De richtlijn ATEX 153 beschrijft de veiligheidsmaatregelen die werkgevers of eigenaren van installaties waarin met brandbare gassen, vloeistoffen of poeders wordt gewerkt, moeten treffen.

Tijdens deze 1-daagse training ATEX 153-Basis 2 over explosieveiligheid leert u gevaarlijke situaties herkennen en passende maatregelen te treffen, zowel op organisatorisch als technisch gebied. Zo kunnen uw medewerkers veilig te werk gaan in explosiegevaarlijke gebieden. Tijdens het praktijkdeel maken we gebruik van onze stoftestfaciliteit.

Deze cursus wordt gegeven door een IECEx 05-gecertificeerde trainer.

Inhoud cursus ATEX 153-Basis 2

 • ATEX 153: wet- en regelgeving
 • Gevolgen van explosies
 • Stoffeneigenschappen met betrekking tot explosieve atmosferen
 • Stappenplan ATEX-toepassingen
 • Gevarenbronnen, zone-indeling, ventilatieaspecten
 • Zone-reducerende maatregelen
 • Identificeren van ontstekingsbronnen
 • Veilig werken in zones
 • Technische en organisatorische maatregelen
 • Inspectie, onderhoud en wijzigingsbeheer
 • Markering op ATEX-materiaal

Cursusduur

1 dag.

Doelgroep

De cursus ATEX 153-Basis 2 is bestemd voor veiligheidskundigen, SHE- en KAM-medewerkers, arbomedewerkers, engineers, interne bedrijfsspecialisten en iedereen die zich wil verdiepen in explosieveiligheid.

Locatie

 • VTA Nederland, Duiven (regio Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar). Komt u uit een ander deel van Nederland? Ook dan bereikt u ons gemakkelijk met onze directe ligging aan de A12.
 • VCM Leusden, Leusden (regio Utrecht, Amersfoort, Zeist, Soest).

Kijk voor actuele trainingsdata en -locaties bij de cursusagenda of neem contact met ons op voor meer informatie. Op verzoek en bij voldoende ruimte en deelnemers kunnen wij de cursus incompany verzorgen.

Variant