skip to Main Content

Workshop Incidentenonderzoek | Ongevallenonderzoek

(Functie)risico-inventarisaties en -evaluaties (RI&E’s) en Taakrisicoanalyses (TRA’s) zijn preventieve hulpmiddelen om incidenten te voorkomen. Maar welke tools staan u ter beschikking om de feiten ná een incident of ongeval te achterhalen? Hoe kon de brand of explosie ontstaan? Of waarom is er toch een gevaarlijke situatie met machines of binnen de ATEX-zone ontstaan? Incidentenonderzoek is bedoeld om de feiten met betrekking tot het voorval te verzamelen en te analyseren. De training Incidentenonderzoek geeft u inzicht in mogelijke oorzaken en incidenten, en maatregelen die u kunt treffen om herhaling te voorkomen.

Aanpak

 1. Voorbespreking en rondgang bij u op locatie
 • kennismaking;
 • bespreking van wensen;
 • bespreken aanwezig bedrijfsnoodplan;
 • historie van incidenten/ongevallen;
 • rondgang ter beoordeling situationele elementen;
 • maken van foto’s die als praktijkcases worden gebruikt;
 • mogelijkheden van incidentenonderzoek door EurAtex B.V. bij impactvolle incidenten bij u op locatie.
 1. Voorbereiding voor workshop*
 • trainingsprogramma en presentatie;
 • praktijkcases en oefeningen;
 • opstellen protocol;
 • voorbereiding incidentenonderzoek.

* Deze punten worden vooraf met opdrachtgever besproken.

 1. Verzorgen training op locatie

Inhoud workshop Incidentenonderzoek

 • wetgeving, arbeidsinspectie, verzekeraar
 • achtergrond en modellen bij incidentenonderzoek
 • protocol na indicent:
  • omstandigheden isoleren van de situatie en eventuele restgevolgen (gebied afzetten);
  • noteren van betrokkenen;
  • vastleggen situatie (foto);
  • vastleggen mogelijke oorzaak en gevolg;
  • afspraken over privacy en delen van informatie.
 • benodigdheden
 • hanteren checklist

Cursusduur

1 dagdeel (circa 4 uur).

Locatie

Op locatie bij opdrachtgever (incompany).

Informatie & aanvraag

Wilt u meer informatie over deze workshop of een afspraak maken voor de voorbespreking van een workshop bij u op locatie? Bel ons op 026 – 3705068 of stuur een e-mail.