skip to Main Content

Veilig werken in besloten ruimten

De cursus Veilig werken in besloten ruimten geeft u inzicht in de gevaren waarmee u bij deze werkzaamheden te maken kunt krijgen. U leert welke stappen u moet volgen om uw werk zo veilig mogelijk uit te voeren en ongevallen te voorkomen.

Jaarlijks vinden in Nederland tientallen ongelukken plaats tijdens de uitvoering van werk in besloten ruimten. Onder besloten ruimten verstaan we bijvoorbeeld kruipruimten, putten en sleuven, mestkelders en het riool. Tijdens het werken in een besloten ruimte bestaat onder meer gevaar voor verstikking, explosie, bedwelming, vergiftiging, ziekte door ongedierte en schimmels, verwonding en elektrocutie. Een groot deel van deze ongevallen is te voorkomen door bewustwording van de risico’s van werken in besloten ruimten, een goede voorbereiding en het volgen van procedures. De cursus Veilig werken in besloten ruimten bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkdeel. Na het voltooien ervan kunt u veilig uw werk uitvoeren.

Besloten ruimte 1[1938]

Inhoud cursus Veilig werken in besloten ruimten

Tijdens de cursus Veilig werken in besloten ruimten worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbo-informatieblad 5
 • Gevaren en risico’s bij werken in besloten ruimten
 • Maatregelen voorafgaand aan het betreden van de besloten ruimte
 • TRA: taakrisicoanalyse
 • Maatregelen in en rondom de besloten ruimte
 • Het belang van ventileren
 • Veilig gebruik van elektrische apparatuur en verlichting
 • Zekeren, afzetten en markeren
 • Afsluiten van leidingen
 • Werken met gasmeetapparatuur
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Blusmiddelen en veiligheidsvoorzieningen
 • Communicatiemogelijkheden
 • Veilig toepassen van betredingshulpmiddelen
 • Buitenwacht: taken en procedures
 • Verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen
 • Wat te doen in het geval van een calamiteit: opstellen reddingsplan

Neemt u deel met 3 of meer personen? Informeer naar ons extra gunstige tarief en vraag geheel vrijblijvend uw offerte op maat aan!

Cursusduur

1 dag: waarvan circa 2,5 uur praktijk.

Examen en certificaat Veilig werken in besloten ruimten

De cursus wordt afgesloten met een interne toets door VTA Nederland. Bij goed gevolg ontvangt u het certificaat Veilig werken in besloten ruimten met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Locatie

VTA Nederland, Duiven (regio Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar). Komt u uit een ander deel van Nederland? Ook dan bereikt u ons gemakkelijk met onze directe ligging aan de A12.

Kijk voor actuele trainingsdata en -locaties bij de cursusagenda of neem contact met ons op voor meer informatie.

Wij verzorgen de cursus ook graag incompany of op werklocatie voor u.

Variant

De cursus Veilig werken in besloten ruimten is ook als e-learning beschikbaar. Voor meer informatie kijkt u bij E-learning Veilig werken in besloten ruimten.