skip to Main Content

VCA nodig? VTA Nederland adviseert

Veilig en verantwoord werken kunt u natuurlijk ook zonder de Veiligheid, gezondheid & milieu Checklist Aannemers (VCA). Mits uw opdrachtgevers geen VCA eisen. VTA Nederland kan u in dat geval begeleiden bij het opzetten van een eigen, op uw bedrijf afgestemd veiligheidsbeheersysteem. Dit doen we op basis van een RI&E. Is VCA-certificering toch vereist? Ook dan kunnen wij ondersteuning bieden.

In 5 stappen naar VCA-certificering

Aan het verkrijgen van een VCA-certificaat ligt het volgende vijfstappenplan ten grondslag.

Stap 1: Inventarisatie VCA-behoefte

VCA is bedoeld voor opdrachtnemers (aannemers en contractors) die bij opdrachtgevers met risicovolle omstandigheden te maken krijgen of risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

Stap 2: Bepalen certificatieniveau

Er zijn drie certificatieniveaus, VCA*, VCA** of VCA-Petrochemie. Hierbij bepaalt de opdrachtgever welk niveau u nodig heeft.

  • VCA* is bedoeld voor bedrijven met routinematige werkzaamheden, zonder projecten.
  • VCA** is bedoeld voor een complexere organisatie tussen meerdere disciplines, een projectmatige structuur met aansturing van de veiligheidsorganisatie, en communicatie.
  • VCA-P is bedoeld voor hoofdaannemers en combinaties van aannemers en onderaannemers.

Stap 3: Opstellen beheersysteem Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM)

Bij het opzetten of verbeteren van het beheersysteem voor Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM) stellen we eerst vast of u reeds voldoet aan sommige eisen en welke punten om verbetering vragen. Aan de hand van de checklijst VCA stellen we actiepunten op en begeleiden wij u naar een goed functionerend VGM-beheersysteem, inclusief een klachtenprocedure.

Als het VGM-systeem goed is opgezet en functioneert, dient u een certificatieaanvraag in bij een erkende certificatie-instelling.

Stap 4: Documentenaudit (fase I)

De auditor van de certificatie-instelling neemt het VGM-beheersysteem door en beoordeelt of het systeem naar behoren is opgezet en voldoet in de praktijk. Ook de bij het VGM-beheersysteem behorende documenten in het werkboek, de interne audits met directiebeoordeling en de klachtenprocedure worden beoordeeld.

Stap 5: Implementatietoetsing (fase II)

Minimaal drie maanden na implementatie van het VGM-beheersysteem conform de eisen van de VCA, wordt getoetst of zowel op papier als in de praktijk aan de gestelde VGM-eisen wordt voldaan. Een rondgang op werklocatie en werkplekken, en gesprekken met leidinggevenden maken hiervan onderdeel uit.

Zijn er nog tekortkomingen, dan krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen. Voldoet u aan de eisen, dan krijgt u het VCA-certificaat.