skip to Main Content

RI&E Besloten Ruimte

Van een besloten ruimte is sprake wanneer de ruimte een beperkte toegankelijkheid heeft en er gevaar voor verstikking, bedwelming of vergiftiging bestaat. Bijvoorbeeld in geval van een tank, een put, een installatieruimte of een kruipruimte. Veelvoorkomende werkzaamheden in dergelijke ruimten zijn reparaties, inspecties en onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. De impact van de mogelijke incidenten en de complexiteit van hulpverlening maken van werken in besloten ruimten een zeer risicovolle activiteit. Hoe zorgt u ervoor dat deze toch veilig kan plaatsvinden?

Veilig werken in de besloten ruimte

Tijdens onze RI&E kijken wij wat de mogelijke besloten ruimten binnen het werkveld van uw mensen zijn. Wij stellen voor u een register ‘besloten ruimten’ op en beoordelen samen met u wat de reële risico’s zijn. Waar nodig geven wij aan welke maatregelen de veiligheid kunnen verhogen. Hierbij valt te denken aan:

  • de inzet van hulpmiddelen;
  • te gebruiken gereedschappen;
  • procedures voor veilig werken in de besloten ruimte;
  • procedures voor bereddering en hulpverlening in de besloten ruimte (calamiteitenplan).