skip to Main Content

RI&E Intern Transport

Ook uw bedrijf heeft te maken met intern transport. Ofwel het intern vervoeren van voorwerpen, producten, grondstoffen en dergelijke. Dit vervoer kan handmatig plaatsvinden of met een hulpmiddel, zoals een heftruck of een elektrische handpallettruck. De veiligheidsrisico’s op het gebied van intern transport kunnen zeer divers van aard zijn. Graag brengen wij deze helder voor u in beeld met een RI&E van werkplekken en werkzaamheden waar sprake is van intern transport.

Waar loopt u risico bij intern transport?

Voorbeelden van risico’s die u kunt lopen zijn persoonlijke ongevallen of financieel leed door onjuist gebruik van vervoersmiddelen of ontoereikende facilitering. VTA Nederland ondersteunt u met deskundig advies en gerichte oplossingen op het gebied van:

  • Verkeersplanning: het vastleggen van afspraken over zaken als snelheid, voorrang en looproute in een duidelijk verkeersplan.
  • Techniek: het inzetten van hulpmiddelen om de veiligheid te vergroten zoals verkeersspiegels, belijningen, het duidelijk aangeven van vluchtwegen en de inzet van oplossingen die¬†mogelijk worden gemaakt door de laatste stand van de techniek.
  • Organisatie: het beheersen van de werkdruk, het stroomlijnen van het logistiek management en het voorzien in heldere werk- en bedieningsinstructies.
  • Kennis: scholing en training van medewerkers is cruciaal bij het minimaliseren van risico’s bij intern transport. VTA Nederland biedt uiteenlopende trainingen op dit gebied.