skip to Main Content

RI&E Artikel 5

Voor een goed arbobeleid vormen de RI&E en het plan van aanpak de basis. Artikel 5 uit de Arbowet stelt de RI&E dan ook verplicht voor ondernemers met personeel. En elke werknemer dient kennis te kunnen nemen van de inhoud ervan. Daarbij dient de RI&E Artikel 5 actueel te zijn. Zij moet worden aangepast als bijvoorbeeld opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden, of verdere professionalisering daartoe aanleiding geven.

Checklist bij RI&E Artikel 5

Voor een goede RI&E zijn kennis van arbeidsomstandigheden, een juiste beoordeling en een goede methode belangrijk. Bij het uitvoeren van de RI&E en het uitwerken van het plan van aanpak maken wij onder meer gebruik van een checklist. Hierin geven wij aan welke situaties in aanmerking komen voor periodieke inspectie of controle. Dat kan een technische installatie zijn (roldeur, heftruck), een hulpmiddel (brandblusser, hijswerktuig) of een veiligheidsvoorziening (nooddouche, nooddeur). Zo hebt u zicht op te ondernemen acties op korte termijn. Maar u weet ook welke stappen u in de toekomst moet ondernemen. Indien nodig voeren wij de RI&E Artikel 5 op periodieke basis uit. Zo houdt u veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt en daarmee het ziekteverzuim en financiële consequenties.