skip to Main Content

RI&E Geluid

Welke mate van geluid is er binnen uw organisatie? En voldoet die aan de normen van de Arbowet? Belangrijk om bij stil te staan, want een te hoog geluidsniveau brengt verschillende risico’s met zich mee. Zo is er het risico van lawaaidoofheid, maar ook van miscommunicatie, wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Vooral in de bouw en op industriële arbeidsplaatsen vormt lawaai een risicofactor. Hoe kunt u de negatieve effecten van geluidsruis op de werkvloer minimaliseren? U komt er achter met een verdiepende RI&E Geluid van VTA Nederland.

RI&E Geluid: niveau & maatregelen

Met nauwkeurige metingen brengt VTA Nederland het geluidsniveau voor u in kaart. We stellen de verschillende soorten geluid op de werkhoogte van de medewerkers vast, en tellen deze bij elkaar op. Valt het geluidsniveau binnen de wettelijke eisen of zijn maatregelen nodig? Welke medewerkers worden aan het gemeten geluidsniveau blootgesteld, en in welke mate? Allemaal zaken die voor u van belang zijn om tot een goed arbobeleid en daarbij behorende maatregelen te komen, afgestemd op de wettelijk bepaalde geluidsnormen.