skip to Main Content

Opleiding Chauffeur LZV | Lange Zware Voertuigen (W06-2)

VTA Nederland biedt de totale opleiding Chauffeur LZV | Chauffeur Lange Zware Voertuigen aan, inclusief een afsluitend CBR-examen, waarna de cursist bij goed gevolg het LZV-certificaat ontvangt. Daarnaast kan ook de Code 95 Praktijkrit uitgevoerd worden met een LZV. VTA Nederland gebruikt een eigen instructie-LZV in samenwerking met Verkeersschool Piet Anneveldt.

Tijdens de training leert u de theoretische achtergrond waarbij verkeersregels, techniek, maar ook bijvoorbeeld routekeuze en veilig manoeuvreren de revue passeren. De totaalopleiding tot LZV-chauffeur neemt ongeveer 2 dagen in beslag, inclusief het CBR-examen in de regio Apeldoorn.

Waarom een speciale opleiding Chauffeur LZV?

Sinds 1 januari 2013 zijn LZV’s (Lange en Zware Voertuigen: maximaal 25,25 meter lang en een maximaal toelaatbaar gewicht van 60 ton) officieel toegelaten op bepaalde wegen. Een uitvloeisel van het Verdrag van Kyoto, in een poging de uitstoot van broeikasgassen en CO2 te verminderen. De samenstelling van de LZV-voertuigen zorgt ervoor dat ze tot 60% meer lading kunnen vervoeren. Elk transport met een officiële LZV-ontheffing kan nu met een LZV op wegen rijden die zijn vrijgegeven door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dit zijn in ieder geval alle autosnelwegen, belangrijke doorgaande routes en veel industrieterreinen.

Inhoud opleiding Chauffeur LZV

 • Wet- en regelgeving
 • Administratie en documenten
 • Routekeuze en ritvoorbereiding
 • Optreden bij verkeersongevallen en calamiteiten
 • Verantwoorde en veilige verkeersdeelname
 • Verantwoorde en veilige rituitvoering
 • Milieu- en Kostenbewust rijden
 • Omgaan met kwetsbare weggebruikers
 • Bijzondere verrichtingen

Cursusduur en Code 95

Circa 2 dagen. Telt 7 uur mee in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid | Code 95 voor beroepschauffeurs.

Locatie

VTA Nederland, Duiven (regio Arnhem, Doesburg, Doetinchem, Winterswijk en Zevenaar). Komt u uit een ander deel van Nederland? Ook dan bereikt u ons gemakkelijk met onze directe ligging aan de A12.

Kijk voor actuele trainingsdata en -locaties bij de cursusagenda of neem contact met ons op voor meer informatie.

Toelating

 • Uw voertuig valt in de categorie LZV: uw combinatie weegt ten minste 35 ton of is voor 50% van het maximum laadvermogen beladen; of uw voertuig is door de RDW geschikt bevonden (aantoonbaar met een bewijs).
 • U beschikt minimaal 5 jaar over een CE-rijbewijs.

Subsidie

Er zijn branchespecifieke subsidies mogelijk via SOOB, het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector Transport en Logistiek. Wij vertellen u er graag meer over.