skip to Main Content

Update CBR met betrekking tot Code95

Update CBR met betrekking tot Code95 en afname examens… helaas moeten we nog tot minimaal 28 april wachten tot we weer van de CBR diensten gebruik kunnen maken…
Jammer…. wij zijn er nl. klaar voor om keurig binnen de RIVM richtlijnen te werken om ook het opleiden te kunnen laten doorgaan!

Aldus CBR:
In lijn met het kabinetsbesluit annuleert het CBR t/m tenminste 28 april alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen (alcohol en verantwoord rijgedrag). Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de registratie van nascholingscursussen (code 95). Alle examens kunnen zodra dat weer kan kosteloos worden ingehaald.

Het kabinet heeft ook besloten om de scholen langer dicht te houden. In het verlengde daarvan kunnen fysieke nascholingscursussen voor de code 95 geen doorgang vinden. Binnenkort is hierover meer informatie beschikbaar.