skip to Main Content

Truckers, planners en heftruckchauffeurs blijven zeer moeilijk te vinden

De krapte neemt dit jaar nog niet af. In steeds meer sectoren is er een tekort aan personeel. De logistieke sector is geen uitzondering. Het vinden van met name vrachtwagenchauffeurs, planners, orderpickers en heftruckchauffeurs blijft onverminderd lastig.

Truckers, planners en heftruckchauffeurs blijven zeer moeilijk te vinden

De arbeidsmarkt blijft bijzonder krap. In steeds meer sectoren hebben werkgevers last van een personeelstekort, meldt UWV. De uitkeringsinstantie publiceert vandaag een lijst van beroepen waar een groot tekort aan personeel heerst.

Vrachtwagenchauffeur is een van die beroepen, die ondanks een succesvolle wervingscampagne, nog altijd moeilijk te vinden is. Het grootst zijn de tekorten aan vrachtwagenchauffeurs voor binnenlandse ritten. De economische groei en de vergrijzing zorgen voor een toenemend aantal vacatures. Hoewel er hard wordt gewerkt aan omscholingsprojecten is die inspanning op dit moment niet voldoende om in de vraag naar personeel te voorzien.

Op de langere termijn kunnen technologische ontwikkelingen zoals autonoom rijden, ingrijpende gevolgen hebben voor de vraag naar chauffeurs. Dat geldt ook voor ‘truck platooning’. Het is moeilijk in te schatten hoe snel de verdere ontwikkeling gaat en wat het gevolg is voor het aantal chauffeursbanen. Voor de eerstkomende jaren zal het effect nog niet zo groot zijn.

Heftruckschauffeurs, expeditiemedewerkers en magazijnchefs

Het valt op dat er dit jaar steeds meer moeilijk vervulbare vacatures ontstaan voor beroepen waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld. Voor deze beroepen heb je geen opleiding nodig, soms wordt wel gevraagd om certificaten die in een aantal dagen te halen zijn. Dit jaar gaat het om 20 beroepen: heftruckchauffeur is er daar een van.

Personeelstekort in de logistiek

personeelstekort

De arbeidsmarkt is misschien wel de grootste uitdaging voor de logistieke sector vandaag de dag. Het tekort is voelbaar in het hele land. De huidige stand van zaken en oplossingen uiteengezet.

 

 

Door de groeiende economie in het algemeen en e-commerce in het bijzonder, stijgt de vraag naar personeel in distributiecentra en magazijnen. Zo zijn laders, lossers, sjouwers en heftruckchauffeurs moeilijk te vinden. Voor deze functies is geen mbo-opleiding vereist. Met een korte training van een paar dagen kan iemand vaak al aan de slag. Verder zijn expeditiemedewerkers en magazijnchefs door de toegenomen werkzaamheden moeilijk te vinden voor werkgevers.

BRON: www.Logistiek.nl