skip to Main Content

Stijging aantal arbeidsongevallen met uitzendkrachten

Op 28 april is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het werk. In Nederland overlijden jaarlijks ruim 4.100 werknemers door onveilige arbeidsomstandigheden. Inspectie SZW waarschuwde onlangs dat dit aantal alleen maar toeneemt als werkgevers geen actie ondernemen.

Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zijn niet voor elke werknemer vanzelfsprekend. Uit het rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 dat Inspectie SZW op 17 april 2018 publiceerde, blijkt dat in Nederland jaarlijks 50 tot 70 dodelijke slachtoffers vallen door een arbeidsongeval en dat er ongeveer 4.100 werknemers overlijden door de gevolgen van een beroepsziekte. Ook in andere landen lopen nog steeds werknemers risico door naar hun werk te gaan. De International Labour Organisation (ILO) heeft 28 april uitgeroepen tot Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is het thema de veiligheid van jongeren op de werkvloer en de bestrijding van kinderarbeid.

Stijging arbeidsongevallen bij uitzendkrachten

Ook hier lopen jongeren meer risico betrokken te raken bij een arbeidsongeval. Zij hebben weinig ervaring en werken vaak in tijdelijke dienstverbanden. Zo bouwen ze niet snel routine op. Het aantal arbeidsongevallen onder uitzendkrachten laat nog elk jaar een stijging zien. Eind 2017 was 20% van de geregistreerde slachtoffers uitzendkracht. Dat jonge werknemers (in de leeftijd van 15 tot 25 jaar) relatief vaak betrokken zijn bij een arbeidsongeval, wijst erop dat werkgevers nog onvoldoende maatregelen hebben genomen voor veilige arbeidsomstandigheden. Ook de beroepsopleidingen zouden meer aandacht moeten besteden aan veilig werken. Opleiders en werkgevers moeten nieuwkomers op de arbeidsmarkt intensiever begeleiden.

Bron: Rendement