skip to Main Content

Bericht CBR m.b.t. praktijktoetsen en nascholingscursussen vanaf maandag 19 oktober

Ondanks de aangescherpte maatregelen van het kabinet kunnen de praktijktoetsen en de nascholingscursussen voor de code 95 doorgaan. De nieuwe maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd vormen géén aanleiding om het aantal cursisten dat aan nascholingscursussen deelneemt naar beneden bij te stellen. Praktijktrainingen mogen nog steeds met drie personen in het voertuig worden verzorgd en voor theoriecursussen blijft het deelnemersaantal uit het Raamwerk nascholingscursus leidend. Om er samen voor te zorgen dat we ook in de toekomst ons beroep en de noodzakelijke praktijktoetsen en nascholing kunnen blijven uitoefenen, gelden vanaf maandag 19 oktober de onderstaande aanpassingen.

 Mondkapjesplicht

We blijven ons houden aan de RIVM-richtlijnen en de maatregelen van de Rijksoverheid. De 1.5 meter afstand blijft essentieel en er moeten voldoende maatregelen op het gebied van hygiëne zijn getroffen, net zoals dat de afgelopen maanden het geval was.
Aanvullend wordt een mondkapjesplicht geïntroduceerd bij de praktijktoetsen, praktijktrainingen en bij theoretische nascholingscursussen. We sluiten hiermee aan bij maatregelen en afspraken die gelden voor het verzorgen van rijlessen en in het MBO en voortgezet onderwijs.

Om er met elkaar voor te zorgen dat de praktijktoetsen en de nascholing ook in de toekomst op een veilige en verantwoorde manier kan worden voortgezet, zal er door het CBR worden toegezien op naleving van de maatregelen. Dit betekent ook dat er een sanctie kan worden opgelegd, bijvoorbeeld als er bij de nascholingscursus sprake is van een uitvoeringslocatie die onvoldoende ruimte biedt aan het aanwezige aantal cursisten (Raamwerk nascholingscursussen, artikel 3.2.d).

Wanneer draag ik een mondkapje

Praktijktoetsen: het mondkapje is verplicht tijdens zowel de toets besloten terrein als de praktische toets, óók als de kandidaat alleen in het voertuig zit.

Nascholing: het mondkapje is verplicht en mag alleen af als de cursisten plaats hebben genomen in het klaslokaal met onderling voldoende afstand. Zodra er sprake is van verplaatsing van één of meerdere cursisten is het mondkapje verplicht. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld praktijkopdrachten die buiten worden uitgevoerd.

 Nascholing – Flexibiliteit opgeknipte cursussen en e-learning

Opgeknipte nascholingscursussen en cursussen met e-learning moeten normaal gesproken binnen tien kalenderdagen zijn afgerond. Om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld door een zieke cursist of het uitvallen van een docent, verlengen wij deze termijn. Als het tweede dagdeel van een opgeknipte cursus of het afrondende dagdeel van een e-learning cursus vóór maandag 14 december 2020 is gevolgd, tellen de gevolgde nascholingsuren mee. Net als de mondkapjesplicht gaat dit in bij cursussen die gevolgd worden vanaf maandag 19 oktober.

Alleen samen

Bovenstaande maatregelen neemt het CBR om de snelle verspreiding van corona een halt toe te roepen. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat praktijktoetsen en nascholing mogelijk blijven. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen zich aan de maatregelen houdt en rekenen op jullie medewerking.

Met vriendelijke groet

CBR divisie CCV