skip to Main Content

Veiligheidsprotocol ivm Corona maatregelen                                                                             

Gezondheid staat bij iedereen voorop! Dat houdt in dat wij ons uiterste best doen om onze medewerkers gezond te houden en uiteraard dat wij ons best doen om onze bezoekers zo gezond mogelijk te houden.

Dit houdt in dat wij ons houden aan, de ondertussen bekende, richtlijnen zoals door het RIVM afgegeven, aangevuld met de instructies zoals die vermeld staan in het protocol uitgegeven door de Rijschoolbranche. Dit protocol is goedgekeurd door Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op onze locatie kan men op diverse plekken handen desinfecteren en hebben wij voor degenen die dat wensen handschoenen en mondkapjes beschikbaar. Voorafgaand aan de training vragen we u een korte vragenlijst betreffende uw gezondheid in te vullen en te ondertekenen. Uiteraard gaat deze informatie achter slot en grendel en wordt deze na een periode van 30 dagen vernietigd.

Hieronder volgt een overzicht van onze instructies aan personeel en bezoekers en daarbij doen we uiteraard ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van een ieder. Voor de ADR-cursisten die een theorie-examen moeten doen bij het CBR hebben we tevens het protocol van CBR examenlocaties toegevoegd.

Dank voor het naleven van de voorschriften met als gedachte dat het niet alleen voor uw eigen veiligheid maar ook voor die van uw omgeving is.

Samen staan we sterk!

 

Protocol VTA Nederland:

 • U bent uitgenodigd voor een training maar ervaart klachten:
 • Wij vragen je om thuis te blijven wanneer je de volgende klachten hebt: verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 ˚C). Zodra je weer opgeknapt bent maken we een nieuwe afspraak om de cursusdag in te halen. We waarderen het wel als je je even afmeldt bij ons;
 • Wij vragen je om thuis te blijven wanneer iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 ˚C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen gedurende 24 uur geen klachten heeft, mag je weer een afspraak maken. Ook hier waarderen we het als je je afmeldt voor de cursusdag;
 • We vragen je tevens te melden wanneer je 14 dagen of langer geleden besmet bent geweest met het Corona-virus;
 • Bij binnenkomst kunnen de handen ontsmet worden bij de entree met desinfectiegel of door de handen te wassen;
 • Houd altijd 1,5 meter afstand tijdens aanmelding bij de receptie, bij de koffie-automaat, tijdens de pauzes, theorie instructie, training en
 • Vanaf 15 oktober 2020 verzoeken wij u dringend/dwingend een mondkapje te dragen op het moment dat u zich verplaatst binnen onze locatie (bijvoorbeeld bij toiletbezoek of tijdens de loop naar de kantine in verband met lunch of koffie)
 • Indien je rookt vragen we je om dit uiteraard buiten te doen, maar ook daar de samenscholingsregels in acht te nemen; dus niet meer dan 2 personen bij elkaar op een afstand van 1,5 meter. De boete op samenscholing loopt tegen de € 400,00 voor jezelf met een aanvullende € 4000,00 voor ons als opleider
 • Geen handen schudden, maar begroet iedereen, net als wij, met een glimlach;
 • Hoesten/niezen doe je in de elleboog;
 • Tenminste 6 keer per cursusdag je handen wassen met water en zeep of desinfecteren met handgel volgens de voorschriften. In ieder geval moeten de handen gereinigd worden voor de lunch, na toiletbezoek, na niezen en/of het snuiten van de neus;
 • We herinneren elkaar aan de maatregelen als we ze even vergeten zijn;
 • Ook bij vertrek moeten de handen worden

 Voorzorgsmaatregelen door VTA Nederland BV

 • We maken, naast de reguliere schoonmaak door het schoonmaakbedrijf, extra vaak de materialen schoon waar onze cursisten en collega’s gebruik van hebben gemaakt (o.a. de kantine, wc en lesmateriaal (zoals bijvoorbeeld heftrucks)
 • Er zijn handschoenen en mondkapjes aanwezig voor diegene die daar gebruik van wil
 • Bij binnenkomst, in de kantine en bij de lokalen staat desinfecteermiddel, waardoor bij binnenkomst, tijdens de cursusdag en bij vertrek de handen gedesinfecteerd kunnen
 • Er zijn tissues aanwezig in de
 • Zowel in de kantine als tijdens de lessen in de leslokalen kan er 1,5 meter afstand worden gehouden. Daar hebben we de ruimtes op ingericht en verwachten ook dat de kandidaten (net als onze collega’s) dat goed in acht
 • Bij grote groepen houden we gescheiden pauze. De eerste groep bijvoorbeeld om 12.00 en de tweede groep om 35.
 • Indien meerdere cursussen op een dag plaatsvinden kan uitgeweken worden naar de lokalen om op gepaste afstand de lunch te gebruiken

 

Veilig examen doen bij het CBR

Ook bij het CBR staat gezondheid hoog in het vaandel. Daarom zijn de huisregels van het CBR tijdelijk aangepast en hanteert men  in alle examencentra strenge hygiënevoorschriften. Zo kan iedereen veilig examen doen. Lees hieronder alle maatregelen zorgvuldig voordat je naar de CBR examenlocatie komt.

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts Doe dit ook als één van je huisgenoten dit heeft;
 • 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers en onze medewerkers
 • Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers
 • Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht buiten het
 • Desinfecteer je handen bij
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

Doe je theorie-examen?

 • We zorgen dat er in de examenzaal minstens één lege stoel, dat is meer dan 1,5 meter, tussen iedere kandidaat zit. Kom je een theorie-examen doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:
 • Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
 • Gebruik je de aanmeldzuil; maak dan eerst het beeldscherm schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Gebruik je een kluisje; maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
 • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je deze aan een medewerker van het CBR geeft.
 • Je kunt tijdens het examen geen vragen stellen.

 

Het CBR heeft tevens een korte instructiefilm op haar website geplaatst om e.e.a. duidelijk te maken. Kijk er even naar zodat je niet verrast wordt op de examendag.

https://youtu.be/KjI_WqUNrSQ

 

Bron: CBR