skip to Main Content

Tripod

Om de oorzaak van een calamiteit of ongeval te achterhalen, kan VTA Nederland gebruikmaken van de Tripodmethode tijdens het ongevallenonderzoek – ook wel ongevalsonderzoek. Bij een incident denkt men vaak dat de oorzaak ligt in een menselijke fout. Maar wij kijken graag verder. Wij reconstrueren met Tripod het oorzakelijk pad. We onderzoeken de invloed van de menselijke factor, de context en achterliggende factoren. Tijdens deze analyse komen telkens drie elementen bij elkaar:

  • de Energie (gevaar);
  • het Object (dat wat schade ondervind);
  • de Gebeurtenis (bijvoorbeeld het ongeval of de calamiteit).

Tripod identificeert de achterliggende oorzaken

De drie elementen worden weergegeven in het zogenoemde EGO-diagram. Met behulp van deze driepootgedachte kunnen we verschillende trio’s aan elkaar koppelen. Zo kunnen we de verschillende aanwezige, gefaalde of afwezige barrières (beheersmaatregelen) weergeven die de totstandkoming van het incident had kunnen voorkomen. Daarnaast kunnen we de direct oorzaken, omstandigheden en latente factoren (Basis Risico Factoren – BRF’s) in kaart brengen die van invloed waren op de totstandkoming van het incident of ongeval.

Voorkom herhaling

Als het oorzakelijke pad helder is, hebt u direct inzicht in de verbeterpunten in uw organisatie. Wij adviseren u graag hoe u de juiste organisatorische maatregelen treft om de kans op menselijke fouten te verkleinen, zodat u ongelukken in de toekomst kunt voorkomen.